گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۲۷

 

زندان تو از نجات خوشتر باشدنفرین تو از نبات خوشتر باشد
شمشیر تو از حیات خوشتر باشدناسور تو از نوات خوشتر باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی