گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۹

 

چون می دانی همه ز خاک و آبیم
امروز همه اسیر خورد و خوابیم
در تو نرسیم اگر بسی بشتابیم
سرمایه تویی سود ز خود کی یابیم


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی