گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۷۹

 

در دیدهٔ هجر خواب پژمرده شود
دل بی لبت از شراب پژمرده شود
بی روی تو چون گل ز دم سرد خزان
از آه من آفتاب پژمرده شود


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی