گنجور

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۷

 

این دست اگر چه زیر سرها بودست
جز زیر سر او جمله سودا بودست
هر چند نه حد ماست وصل چو تویی
از بدو ازل حواله ما بودست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری