گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۳۳

 

چون جمله خطا کنم صوابم تو بسیمقصود از این عمر خرابم تو بسی
من میدانم که چون بخواهم رفتنپرسند چه کرده‌ای جوابم تو بسی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۶۱

 

من جمله خطا کنم صوابم تو بسیمقصود از این عمر خرابم تو بسی
من میدانم که چون بخواهم رفتنپرسند چه کرده‌ای جوابم تو بسی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی