گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳

 

آتش تپش از جان به تابم بردستدود از دل خستهٔ خرابم بر دست
با این همه دود و آتش اندر دل و جانپیش تو چنانست که آبم بردست


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی