گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۳

 

با ابر همیشه در عتابش بینم
جویندهٔ نور آفتابش بینم
گر مردمک دیدهٔ من نیست چرا
چون چشم گشایم اندر آبش بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۳۱

 

با ابر همیشه در عتابش بینم
جویندهٔ نور آفتابش بینم
گر مردمک دیدهٔ من نیست چرا
هرگه که طلب کنم در آبش بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی