گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۳۶

 

شاد آنکه جمال ماهتابش ببردساقی کرم مست و خرابش ببرد
می‌آید آب دیده می‌ناید خوابترسد که اگر بیاید آبش ببرد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵

 

گر باد ز گل حسن شبابش ببرد
بلبل نه حریفست که خوابش ببرد
گل وقت رسیدن آب عطار ببرد
عطار به وقت رفتن آبش ببرد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی