گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱۴

 

خیزید که تا بر شب مهتاب زنیمبر باغ گل و نرگس بیخواب زنیم
کشتی دو سه ماه بر سر یخ راندیموقت است برادران که بر آب زنیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی