گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۴۶

 

خوش باش که تا نه بس ازینجا بروی
امروز خوشک نشین که فردا بروی
چندین بحدیت رفتن از جا بمرو
کاینجا تو بدان آمده یی تا بروی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل