گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۴۴

 

شب گشت که خلقان همه در خواب روندمانندهٔ ماهی همه در آب روند
چون روز شود جانب اسباب روندقوم دگری بسوی وهاب روند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی