گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴۴

 

گر دست تضرع به دعا بردارم
بیخ و بن کوهها ز جا بردارم
لیکن ز تفضلات معبود احد
فاصبر صبرا جمیل را بردارم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر