گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۰۹

 

هیچ افتدت ای جان که مرا برخیزی
یک ساعتی از راه جفا بر خیزی
با من بمراد دل دمی بنشینی
یک ره ز سر گذشته ها برخیزی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل