گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۲۸

 

گر نقل و کباب و بادهٔ ناب خوریمیدان که به خواب در، همی آب خوری
چون برخیزی ز خواب باشی تشنهسودت ندهد آب که در خواب خوری


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی