گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۱۰

 

هرچند ملولی نفسی با ما باشمگریز ز یاران و درین غوغا باش
یا همچو دلم واله و شیدائی شویا بهر نظاره حاضر سودا باش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۱۵

 

ای سودائی برو پی سودا باشدر صورت شیدای دلت شیدا باش
با سایهٔ خود ز خوی خود در جنگیخود سایهٔ تست خصم تو، تنها باش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی