گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶

 

آواز ترا طبع دل ما بادااندر شب و روز شاد و گویا بادا
آواز خسته تو گر خسته شود خسته شویمآواز تو چون نای شکرخا بادا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی