گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۸۸

 

نی هرکه کند رقص و جهد بالا اودر فقر بود گزیده و والا او
مسجود ملک تا نشود چون آدمعالم نشود به عالم اسما او


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی