گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۶۷

 

ای مشک تو باری زکجا آمده یی؟
بر بوی دو زلف یار ما آمده یی
از مادر اگر نه بخطا آمده یی
از ترکستان سیه چرا آمده یی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل