گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۱

 

در بتکده تا خیال معشوهٔ ما استرفتن به طواف کعبه در عین خطا است
گر کعبه از او بوی ندارد کنش استبا بوی وصال او کنش کعبهٔ ما است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی