گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۷

 

امروز جمال تو بر دیده مبارک بادبر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد
گل‌ها چون میان بندد بر جمله جهان خنددای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک باد
خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیدهدل بر در این خانه لغزیده مبارک باد
نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدمنوروز و چنین باران باریده مبارک باد
بی گفت زبان تو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی