گنجور

اقبال لاهوری » زبور عجم » از داغ فراق او در دل چمنی دارم

 

از داغ فراق او در دل چمنی دارم

ای لالهٔ صحرائی با تو سخنی دارم

این آه جگر سوزی در خلوت صحرا به

لیکن چکنم کاری با انجمنی دارم


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری