گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۴

 

گر زان که نه‌ای طالب جوینده شوی با ماور زان که نه‌ای مطرب گوینده شوی با ما
گر زان که تو قارونی در عشق شوی مفلسور زان که خداوندی هم بنده شوی با ما
یک شمع از این مجلس صد شمع بگیراندگر مرده‌ای ور زنده هم زنده شوی با ما
پاهای تو بگشاید روشن به تو بنمایدتا تو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی