گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۸

 

امروز خوشم با تو جان تو و فردا هماز تو شکرافشانم این جا هم و آن جا هم
دل باده تو خورده وز خانه سفر کردهما بی‌دل و دل با تو با ما هم و بی‌ما هم
ای دل که روانی تو آن سوی که دانی توخدمت برسان از ما آن جا و موصی هم
ما منتظر وقت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی