گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۷۸

 

شد دیدهٔ من سپید از وعدتآخر چو نکو نکو نگه کردی
آخر بر مرثیهٔ پدر ما راهمچون ز بر درش سیه کردی


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی