گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۴۶

 

از یاد تو دل جدا نخواهد شدوز بند تو جان رها نخواهد شد
پیوند تو از نگلسم هرگزتا جامهٔ جان قبا نخواهد شد
گفتی که غلام من نشد خسروهم خواهد شد چرا نخواهد شد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۷۷

 

از یاد تو دل جدا نخواهد شد
وز بند تو جان رها نخواهد شد
دل را به تو دادم و نمی دانی
چون می دانم مرا نخواهد شد
پیوند تو از تو نگسلم هرگز
تا جامه جان قبا نخواهد شد
تیر مژه می زنی که کس پیشت
چون من هدف بلا نخواهد شد
در بوسه دمی شمار، گو می کن
من می شمرم، دغا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی