گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۳

 

تا کی گویی که: اهل گیتیدر هستی و نیستی لئیمند؟
چون تو طمع از جهان بریدیدانی که همه جهان کریمند


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی