گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۰

 

آمد رمضان و عید با ماستقفل آمد و آن کلید با ماست
بربست دهان و دیده بگشادوان نور که دیده دید با ماست
آمد رمضان به خدمت دلوان کش که دل آفرید با ماست
در روزه اگر پدید شد رنجگنج دل ناپدید با ماست
کردیم ز روزه جان و دل پاکهر چند تن پلید با ماست
روزه به زبان حال […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی