گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۵۸

 

مه بر ناید برابر توگر فرمایی برابر آید


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی