گنجور

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » گزیدهٔ اشعار رشحه » مطلع یک غزل

 

دل رفت و ز خون دیده ما راپیداست به رخ از آن علامت


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه