گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۴

 

هر جا که روضه‌ایست وردیستهر جا که ناله‌ایست دردیست
گیتی همه سر به سر کلوخی ستقسم تو از آن گلوخ گردیست
هر کز تو به خرقه‌ای فزونستکم گوی که بختیار مردیست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی