گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۳۶

 

درسخنم کزو زنم لاف
لاف از سخن چو در توان زد
بر فرق حسود قالبی گوی
آن خشت بود که پرتوان زد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی