گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۸۳

 

هر بد که به خود نمی‌پسندیبا کس مکن ای برادر من
گر مادر خویش دوست داریدشنام مده به مادر من


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی