گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۵۴۲

 

جانان مده اگر دو جهانت دهند ازانکیوسف به من یزید نشاید فروختن


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی