گنجور

امیر معزی » قطعات » شمارهٔ ۷

 

نه بس بود که در غزل یار و در مدیح
طبعی بود لطیف و زبانی بود فصیح
معشوق سازگار بباید گه غزل
ممدوح مال بخش بباید گه مدیح


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی