گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۴۶

 

خون ریز گشت مردم چشمت چو ساقییکز دست وی قرابهٔ می سرنگون شود


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی