گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «وییگرفتهاست»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۵

 

خوش آن که وقت گل لب جویی گرفته است

در پای سرو دست سبویی گرفته است

جعد بنفشه را که چمن مشکبوی ازوست

بر بوی زلف غالیه بویی گرفته است

از جنگ و آشتی کسان می رمد دلم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی