گنجور

رهی معیری » ابیات پراکنده » مستی و مستوری

 

از خون دل چو غنچهٔ گل پاک دامنان

مستانه می کشیده و مستور بوده‌اند

گر ماه من ز مهر بود دور، دور نیست

تا بوده مهر و ماه ز هم دور بوده‌اند


متن کامل شعر را ببینید ...

رهی معیری