گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۰

 

هر چند در میان دو گویم زمین و چرخلیک این دو گوی را به یک اندیشه پهنه‌ام
در دیدهٔ سخای تو پوشیده مانده‌امزان پیش تو چو نور دو چشمت برهنه‌ام


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی