گنجور

ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶

 

جان را همیشه بر سر کوی توراه باد
دل را مقیم در سر زلفت پناه باد
همچون بنفشه زلف تو پشتم دوتاه کرد
یا رب که پشت زلف تو دایم دوتاه باد
ای چشم دیده ای که چه کردی به جای دل
زین کرده، خان و مان تو دایم سیاه باد
چشم ار گناه کرد که در ابروی تو دید
پیوسته کاردیده […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی