گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۳۰

 

ترکی و خوب روی کسی کاینچنین بودنبود عجب اگر دل او آهنین بود


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی