گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «غ»

 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۵۹۴

 

دایم به تلخ کامی یاران خورم دریغ

بر خوان دهر سفله به مهمان خورم دریغ

مشت استخوان به کام و گلوی هما کنند

ز انعام چرخ؟ بر لب و دندان خورم دربغ

لیلی حرم نشین سیه خانهٔ دل است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی