گنجور

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰

 

شوق درون به سوی دری می‌کشد مرامن خود نمی‌روم دگری می‌کشد مرا
یاران مدد که جذبهٔ عشق قوی کمنددیگر به جای پرخطری می‌کشد مرا
ازبار غم چو یکشبه ماهی به زیر کوهشکل هلال مو کمری می‌کشد مرا
صد میل آتشین به گناه نگاه گرمدر دیدهٔ تیز بین نظری میکشد مرا
من مست آن قدر که توان پای می‌کشمامداد دوست […]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷

 

شوق درون بسوی دری می کشد مرا
من خود نمیروم، دگری میکشد مرا
با آن مدد که جذبه عشق قوی کند
دیگر بجای پر خطری میکشد مرا
تهمت کش صلاحم وزین لعبتان مدام
خاطر بلعب عشوه گری میکشد مرا
صد میل آتشین بگناه نگاه گرم
در دیده تیزی نظری میکشد مرا
خاکم مگر بجانب خود میکشد؟ که دل
بیخود بخاک رهگذری میکشد مرا
من آنقدر، […]


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی