گنجور

قدسی مشهدی » مطالع و متفرقات » شمارهٔ ۲۶

 

تا هست دل، بجز تو کسی دلبرم مباد
ور پیچم از خیال تو گردن، سرم مباد
جز روی تو که آینه صنعت خداست
هرگز نظر بر آینه دیگرم مباد
یا رب که بعد مرگ چو ایام زندگی
جز خاک آستانه تو بسترم مباد


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی