گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۰

 

دلدار دل ببرد و زما پرده می‌کندما را ز هجر خویشتن آزرده می‌کند
دل برد و جان اگر ببرد نیز ظلم نیستشاهست و حکم بر خدم و برده می‌کند
ما را ز هجر خویش بده گونه مرده کرداکنون عتاب و عربده ده مرده می‌کند
یکتایی دلم ز جفا هر دمی دو تاآن طرهٔ دراز دو تا کرده می‌کند
طفلان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی