گنجور

هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲

 

دلهای مردمان بنشاط جهان خوشست
در دل مرا غمیست، که خاطر بآن خوشست
چون نیست خوشدل از تن زارم سگ درش
سگ بهتر از کسی، که باین استخوان خوشست
خوش نیست چشم مردم بیگانه جای یار
چون یار من پریست ز مردم نهان خوشست
از درد ناله کردم و درمان من نکرد
گویا دلش بدرد من ناتوان خوشست
سلطان ملک هستی باشد خیال […]


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی