گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱

 

ای بی نشان محض نشان از که جویمتگم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت
تو گم نه‌ای و گمشدهٔ تو منم ولیکتا یافت یافت می‌نتوان از که جویمت
دل در فنای وحدت و جان در بقای صرفمن گمشده درین دو میان از که جویمت
پیدا بسی بجستمت اما نیافتماکنون مرا بگو که نهان از که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار