گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۳

 

نی ماه منظری که نظربازیی کنم
در پایش اوفتاده سرافرازیی کنم
نی عاشقی که چون به لب آرد سرود شوق
با او درآن ترانه هم آوازیی کنم
نی صوفیی که چون شودش کشف راز غیب
با او به کنج صومعه همرازیی کنم
نی فاضلی که چون فکند درمیان سخن
از نظم و نثر نادره پردازیی کنم
چون ساحت امل ز کهن طرحها تهیست
شد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی