گنجور

حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۳۳ - آزادی دو عالم

 

ای دل، به قدر خواهش، در چشم خلق خواری
آری به قدر حاجت، طالب ذلیل باشد
یک قطره آبرو را، نتوان به زندگی داد
لب تشنه جان سپارم،گر سلسبیل باشد
آزادی دو عالم، در قطع آرزوهاست
این نکته رهروان را، یارب دلیل باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی