گنجور

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۶

 

ای مردمان بگویید آرام جان من کوراحت‌فزای هرکس محنت‌رسان من کو
نامش همی نیارم بردن به پیش هرکسگه گه به ناز گویم سرو روان من کو
در بوستان شادی هرکس به چیدن گلآن گل که نشکفیدست در بوستان من کو
جانان من سفر کرد با او برفت جانمباز آمدن از ایشان پیداست آن من کو
هرچند در کمینه نامه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری