گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۴۵

 

ای حیله‌هات شیرین تا کی مرا فریبیآن را که ملک کردی دیگر چرا فریبی
اما چو جمله عالم ملک تو است کلیبیرون ز ملکت خود دیگر که را فریبی
داوود را فریبی در دام ملک و دولتو ایوب را دگرگون اندر بلا فریبی
آن را به دانه بردی وین را به دام بردیآن دام دانه شد چون تو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی